INSTRUKTOR MASAŻU W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych z masażu w odnowie biologicznej i praktycznej nauki zawodu Biomasażysta.

Adresaci:

Fizjoterapeuci, masażyści, wykładowcy zamierzający prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach publicznych, niepublicznych oraz w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a nie posiadający formalnego przygotowania pedagogicznego.

Program zajęć obejmuje:

  • Kurs zawodowy biomasażysta
  • Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
  • Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
  • Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
  • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
  • Praktyka pedagogiczna
  • Podstawy dydaktyki ogólnej.

Nauka w kursie zawodowym: Instruktor masażu w odnowie biologicznej trwa jeden rok (zajęcia: sobota, niedziela), zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz pracą dyplomową.

Program realizowany jest wg. Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011.
(Traditional and complementary medicine associate professionals).